Välkomna till Gysingehemmet!

1923 byggdes ett tvåvåningshus som kallades epidemisjukhus och användes som sanatorium. Huset byggdes till senare och rymde som mest 125 psykiskt långtidssjuka. Kvinnorna bodde i den västra flygeln och männen i huvudbyggnaden. Även i matsalen, som ligger mellan byggnaderna, var män och kvinnor åtskilda. 

Patienterna arbetade med trädgårdsarbete i sjukhemmets odlingar, i tvätten och med vävning. På husritningar kan man bland annat se att det fanns rotfruktskällare, fruktkällare, sillkällare och rum för stöveltvätt. Arbetet för kvinnorna i vävstugan var inte terapiarbete i modern mening, utan man vävde tyger för försäljning.  

Till sjukhemmet hör ett stall och ett svinhus där man hade djur som patienterna hjälpte till att sköta. Tvätteriet tvättade åt Sandvikens lasarett och även privatpersoner kunde lämna in sin tvätt. Gysingehemmet stängdes i samband med vårdreformen 1993.

Hösten 2017 köptes Gysinghemmet av nuvarande ägare, Gysingehemmet AB, i syfte att hyra ut lokaler för olika verksamheter. Loppis, NEDAB och Gysinge vandrarhem är hyresgäster sedan flera år och idag hyrs lokaler även av ett sadelmakeri, ett bryggeri och en konst- och kulturförening som nästa sommar kommer att öppna galleri. Matsalen är nyrenoverad och går att hyra för konferens eller fest.